Kategorier
Okategoriserat

2 veckors resultat

För­ra vec­kan kun­de jag inte gå och väga mig, eftersom jag var sjuk. Så idag blev det två vec­kors sam­man­sla­get resul­tat, och trots att det inte var ett jät­te­bra resul­tat, så var det iaf ett steg i rätt rikt­ning. När jag kom­mer hem skall jag ta tag i kurs­ma­te­ri­a­let jag fick i bör­jan, och arbe­ta mig ige­nom dem […]

Kategorier
Okategoriserat

Veckans resultat

Var inte på Viktväk­tar­na och väg­de mig i för­ra vec­kan. Hade dåligt sam­ve­te över vec­kan som gått då, så jag bestäm­de mig för att inte gå och väga mig. Idag gick jag dock och väg­de mig. Hade bara gått ner 1 hg, vil­ket får mig att tro att mitt dåli­ga sam­ve­te för­ra vec­kan var befo­gat. Men 1 hg […]