Matrapport: Godis

Jag var lite godis­su­gen till kaf­fet, så jag gjor­de en dum sak, jag gick ner och köp­te en Ragu­sa. Jag har inte den ble­kas­te aning om hur många points den är på (det står ing­en närings­in­fo på för­pack­ning­en, och ViktVäk­tar­nas butiks­gui­de har den inte lis­tan), så jag får höf­ta fram ett vär­de. 5 points var det jag val­de.

Antal points: 5

Totalt idag: 36

Matrapport: Middag

Kväl­lens mid­dag inmun­di­ga­des på Jen­sens Bøf­hus. Lite av en fest­mål­tid blev det:

 • Jen­sens Exo­tic, bestå­en­de av:
  • 200 gram kyck­ling (3p)
  • Gril­lad ana­nas (0,5p)
  • Gril­lad banan (0,5)
  • Curry/mango-sås (1p)
  • Råstekt pota­tis
  • Okänd sås (1,5p)
 • Jag byt­te ut den råstek­ta pota­ti­sen mot en bakad pota­tis, och istäl­let för smör tog jag grädd­fils­så­sen (hade iofs kun­nat köra utan med tan­ke på att det var sås till res­ten av rät­ten) (2p+1,5p)
 • Gril­la­de grön­sa­ker (1p)
 • Stor starköl (4p)

Antal points: 15

Totalt idag: 31

Matrapport: Lunch

Dagens lunch bestod av en bakad pota­tis med Indisk Sea­food (har jag för mig att den het­te) på Short Stop. Den bestod av en yog­hurt­sås med räkor, crab­fish, pap­ri­ka, lök, pur­jo­lök, lite sal­lad och en bit bröd. Yog­hurt­sås är för­res­ten att över­dri­va, de hade använt smak­satt yog­hurt som en slags dres­sing till det övri­ga.
Till det­ta drack jag en Coca Cola Light.

Myc­ket gott var det iaf, även om jag är mer sugen på att tes­ta deras and­ra sun­da alter­na­tiv, eftersom de har änd­rat sin meny till lite and­ra rät­ter än senast jag var där.

Ing­en aning om hur myc­ket points det blev totalt, men en bakad pota­tis är 2p, CC Light är 0p, och det and­ra var ju inte jät­te­fett, så jag räk­nar på en 8p på det övri­ga.

Antal points: 10
Totalt idag: 14

Veckans resultat

Var inte på Viktväk­tar­na och väg­de mig i för­ra vec­kan.

Hade dåligt sam­ve­te över vec­kan som gått då, så jag bestäm­de mig för att inte gå och väga mig.

Idag gick jag dock och väg­de mig. Hade bara gått ner 1 hg, vil­ket får mig att tro att mitt dåli­ga sam­ve­te för­ra vec­kan var befo­gat.

Men 1 hg är bätt­re än ing­et, och betyd­ligt myc­ket bätt­re än att ha gått upp, så jag har bestämt mig för att vara glad för det lil­la, och att se till att skö­ta mig och föl­ja pro­gram­met res­ten av vec­kan. Iaf så gott det går… Det är inte all­tid man har tid på kväl­lar­na att laga mat för res­ten av vec­kan, men man får göra det bäs­ta av situ­a­tio­nen.

Dagens lunch köp­tes från McDo­nalds, och blev en 6‑pack Chic­ken McNug­gets med sal­lad istäl­let för pom­mes, senaps­sås och en chee­se­bur­gage. Allt i allt blev det 14 points (6 + 1,5 + 6,5), vil­ket pas­sar gans­ka bra ihop med min kost­pla­ne­ring.

Fun­de­ra­de lite på om jag skul­le ta och doku­men­te­ra allt jag äter en vec­ka här i min blog, mest för att ha något att se till­ba­ka på själv. Skall bör­ja imor­gon (om jag kom­mer ihåg det).

Vec­kans sta­tus­rap­port blir att jag har gått ner 28,3 kg (17,38%).