Kategorier
Vikten

Status efter andra veckan

I går var det grupp­träff två, vil­ket ock­så inne­bar inväg­ning.

Kategorier
Vikten

Första veckan avklarad

Förs­ta vec­kan med itrim är avkla­rad, och snart är förs­ta dagen i and­ra vec­kan slut.

Kategorier
Okategoriserat

2 veckors resultat

För­ra vec­kan kun­de jag inte gå och väga mig, eftersom jag var sjuk. Så idag blev det två vec­kors sam­man­sla­get resul­tat, och trots att det inte var ett jät­te­bra resul­tat, så var det iaf ett steg i rätt rikt­ning. När jag kom­mer hem skall jag ta tag i kurs­ma­te­ri­a­let jag fick i bör­jan, och arbe­ta mig ige­nom dem […]

Kategorier
Okategoriserat

Veckans resultat

Som jag skrev ti­di­ga­re så gick det pre­cis som jag trod­de – åt pi­pan. Jag hade gått upp 1,5 kg. Men jag har bara mig själv att skyl­la. Fre­da­gens mid­dag blev bra, grön­saks­sop­pa. Rik­tigt gott blev det ock­så, mås­te göra det fler gång­er. Går det att miss­ly­ckas med grön­saks­soppa? Där­emot så blev det en hel påse […]

Kategorier
Okategoriserat

Helgen

Usch. Hel­gen var to­tal mi­sär ur vikt­väk­tar­syn­punkt… Bara mas­sa go­dis och an­nat gott hela hel­gen. Gott var det vis­ser­li­gen, men jag kom­mer att få be­ta­la för det på vå­gen ikväll. Un­drar hur my­cket jag kom­mer att gå upp. Det kän­ns som nå­gon­stans mel­lan 1−2,5 kg. Har jag tur så är det min­dre än så, och då […]

Kategorier
Okategoriserat

Veckans resultat

[Tids­resa till­ba­ka till i tis­dags för nå­gon tim­me sen] Wee! Vec­kans resul­tat var ‑0,7 kg, och även om det inte var lika myc­ket som för­ra vec­kan (-2,2 kg), så är jag helt klart nöjd med det! Det­ta in­ne­bär att jag to­talt har gått ner 29,9 kg, el­ler lite drygt 18% min­dre än vad jag var fö­rut. Ett an­nat mått […]

Kategorier
Okategoriserat

Veckans resultat

Nåja, det där ex­peri­men­tet jag på­bör­ja­de för­ra vec­kan med att do­ku­men­tera allt jag äter va­ra­de inte så länge. Trött­na­de rätt fort på det, så jag slu­ta­de. Need­less to say, jag slar­va­de en hel del efter att jag slu­ta­de blog­ga, och går­da­gens re­sul­tat var +1,2 kg på vå­gen. Så den här vec­kan skall jag skär­pa mig. Vis­ser­li­gen […]

Kategorier
Okategoriserat

Matrapport: Lunch

Thai-mat (14p gis­sar jag på — svårt att beräk­na): Wokad Gai Cashew Mas­saman Cur­ry Ris Antal points: 14 Totalt idag: 20

Kategorier
Okategoriserat

Matrapport: Frukost

Dagens fru­kost blev: 2 dl lät­tyog­hurt natu­rell med kanel (1,5p) 1 ski­va full­korns­bröd (1p) 2 msk lever­pastej (1p) Antal points: 3,5 Totalt idag: 6

Kategorier
Okategoriserat

Matrapport: Nattamad

En stund innan jag gick och lade mig inatt så åt jag lite: 1 ski­va full­korns­bröd (1,5p) 2 msk lever­pastej (1p) Antal points: 2,5 Totalt idag: 2,5