Kategorier
Okategoriserat

Mimsa skaffar katter

Ellen tyck­te att jag bor­de blog­ga om att Mim­san skaf­far nya kat­ter. Sådär, nu har jag blog­gat om att Mim­san skaf­far sig nya kat­ter.

Kategorier
Okategoriserat

Misær

Så har ännu en kom­pis bör­jat blog­ga. Den­na gång­en är det Per Jorisch som hit­tat ut på nätet. Und­rar var det här skall slu­ta… Min mam­ma kanske ock­så vill ha en blogg snart?

Kategorier
Okategoriserat

Dagens händelser

Idag är det tänkt att vi (jag, Mim­san, Ellen o Äpa) skall åka Öresund runt. Först skall vi iofs för­sö­ka få liv i Ellen, som job­bat natt och tyd­li­gen inte kom i säng för­rän 04.48 då han skic­ka­de det sista med­de­lan­det till mig. Sen skall vi upp till Helsing­borg och häm­ta Äpa, och där­ef­ter skall vi ge oss […]

Kategorier
Okategoriserat

Julmiddag

Så har jag då änt­li­gen lyc­kats hit­ta någ­ra jul­klap­par till Ellen, Mim­san och Äpa. Hop­pas att de inte redan har det jag köpt. Jag hade tur med väd­ret när jag gick ut, det var uppe­håll. Trod­de jag. Så fort jag hun­nit till and­ra sidan Fol­kets Park öpp­na­de sig him­len igen. Jag fun­de­ra­de på att gå […]