Dagens händelser

Idag är det tänkt att vi (jag, Mim­san, Ellen o Äpa) skall åka Öresund runt. Först skall vi iofs för­sö­ka få liv i Ellen, som job­bat natt och tyd­li­gen inte kom i säng för­rän 04.48 då han skic­ka­de det sista med­de­lan­det till mig. Sen skall vi upp till Helsing­borg och häm­ta Äpa, och där­ef­ter skall vi ge oss över sun­det med båt, till Helsing­ør. Even­tu­ellt skul­le vi gå på Lou­i­si­a­na, men vi får se om vi hin­ner. De stäng­er tyd­li­gen vid 17-tiden idag.

Efter det even­tu­el­la besö­ket på Lou­i­si­a­na skall vi vida­re till Køben­havn och hand­la lite inför nyårsaf­ton. Kanske vi käkar lite i Køben­havn ock­så, vi får se.

Sist beger vi oss till­ba­ka hem till Mal­mö igen, via Öresunds­bron. Har ald­rig åkt bil (eller kört bil för den delen) över bron, skall bli lite roligt.

Julmiddag

Så har jag då änt­li­gen lyc­kats hit­ta någ­ra jul­klap­par till Ellen, Mim­san och Äpa. Hop­pas att de inte redan har det jag köpt.

Jag hade tur med väd­ret när jag gick ut, det var uppe­håll. Trod­de jag. Så fort jag hun­nit till and­ra sidan Fol­kets Park öpp­na­de sig him­len igen. Jag fun­de­ra­de på att gå hem igen, men så lät­ta­de reg­net igen, så jag fort­sat­te in mot stan. Efter ett par minu­ter öpp­na­de sig him­len igen, och så här fort­sat­te det hela vägen tills jag kom hem igen 2 tim­mar sena­re. Men det gick ju bra ändå…

Inpac­ka­de blev jul­klap­par­na ock­så. Den nere till väns­ter är till Mim­san, den nere till höger är till Ellen, och den längst upp är till Äpa.

Julklappar till Ellen, Mimsan och Äpa