Kategorier
Okategoriserat

Sony PSP

För någ­ra vec­kor sen köp­te jag en Sony PSP. The Joy! The Fun! Hur roligt som helst. Inte alls som min PS2 som jag tror att jag spe­la­de på kanske i två vec­kor, och sen trött­na­de på att hål­la på att kopp­la om slad­dar och TV och för­stär­ka­re för att kun­na spe­la. Det roli­ga med PSP […]

Kategorier
Okategoriserat

Spelkonsoll

På tred­je måna­dens förs­ta dag det­ta vår her­rens år 2006, köp­te jag mig så en PlayS­ta­tion 2. Köp­te ock­så bara ett spel, ICO. Än så länge gil­lar jag det, lagom enkelt i bör­jan (men miss­tän­ker att det blir mer avan­ce­rat efter hand). Nu skall jag bara inför­skaf­fa en hand­kon­troll till, och ett mul­tiplay­er­spel…