Kategorier
Okategoriserat

Dagens humor

Hört på Nes­ta idag: Kan jag få en Ame­ri­ca­no, tack, fast lite star­ka­re. Först bestäl­ler han ett kaf­fe som är så blas­kigt att spil­ler du det på en vit mat­ta blir det knappt någ­ra fläc­kar, och sen vill han ha det aning­ens star­ka­re. Blas­kigt kaf­fe, aning­ens star­ka­re, är ock­så blas­kigt kaf­fe, och jag fat­tar inte […]

Kategorier
Okategoriserat

Vilket operativsystem är jag?

Htt­ta­de ett gam­malt test som skul­le utre­da vil­ket ope­ra­tiv­sy­stem jag är. Resul­ta­tet? Jag är Ami­ga­OS 3.5. Ett rik­tigt trev­ligt resul­tat som jag blev myc­ket nöjd med, jag äls­ka­de min Ami­ga på den tiden. Which OS are You?