Kategorier
Programmering

Märkliga felmeddelanden

För ett tag sen fick jag en ny dator här på Egmont. Skill­na­den på den jäm­fört med den gam­la (för­u­tom has­tig­het och en del and­ra uppen­ba­ra saker) är att alla fel­med­de­lan­den från .Net kom­mer på svens­ka. Det­ta i sig hade väl inte varit så kons­tigt – om det inte vore för att Micro­softs över­sät­tare har en […]

Kategorier
Okategoriserat

Receptdatabas

I många år har jag haft pla­ner på att göra en recept­da­ta­bas. Inte för­rän nu har jag kom­mit igång på all­var. Så jag har skri­vit ner och sor­te­rat alla tan­kar och idéer jag haft om det, vad jag vill att man skall kun­na göra där, jag har ett över­gri­pan­de hum om hur jag vill att […]