Kategorier
Okategoriserat

Mozilla Firebird omdöpt

Peter sade idag att de i hel­gen min­sann hade pas­sat på att döpa om Mozil­la Fire­bird till Mozil­la Fire­fox.

Kategorier
Okategoriserat

Sidobar för webloggar

Peter hit­ta­de en sidebar-panel till Mozil­la Fire­bird, som hjäl­per en att läsa RSS-dokument från oli­ka siter. Den heter RSS Rea­der. Har pre­cis instal­le­rat det, och jag gil­lar det redan! Det fun­ge­rar som så att man ska­par bok­mär­ken (gär­na i en sepa­rat bok­mär­kes­mapp) till de RSS-dokument man vill läsa. Man stäl­ler in RSS Rea­der till att visa […]