Kategorier
Okategoriserat

Kryddleverans

I janu­a­ri beställ­de jag kryd­dor från Pen­zeys Spi­ces i USA. Igår kom avin, och idag kun­de jag gå till Zaras Livs på Nobel­vä­gen och häm­ta dem.

Kategorier
Okategoriserat

Thai-mat

Glöm allt jag sagt för­ut om thai­mat! Bang­kok Thai på Bergs­ga­tan är helt klart stans bäs­ta, vare sig man äter där eller tar med sig maten hem. Jag och Mim­sa åkte runt lite i stan. Först till Bau­haus för att jag vil­le köpa någ­ra hop­fäll­ba­ra kund­kor­gar som de säl­jer. Efter det åkte vi till IKEA för […]

Kategorier
Okategoriserat

Ren och skär (eller röd) skräck från 50/60-talen

Mim­san skic­ka­de mig en länk i mor­se. Och vil­ken länk sen! Vil­ka fan­tas­tiskt skräm­man­de saker man hit­ta­de på på 50/60-talen! Det är vac­kert på ett sådant sätt att jag blir myc­ket, myc­ket rädd. Gå dit, och jag är säker på att du hål­ler med mig. Gå dit, och du tap­par garan­te­rat apti­ten.

Kategorier
Okategoriserat

Receptdatabas

Har länge fun­de­rat på en lös­ning för att lag­ra recept på web­ben, men har egent­li­gen inte gitit ta tag i det på all­var, för­rän nu. Tänk­te tes­ta hur lämp­ligt Movab­le Type är för att han­te­ra recept. MT är ju ett gans­ka enkelt Con­tent Management-system i grund och bot­ten. Det ver­kar fun­ge­ra gans­ka bra, även om jag inte […]

Kategorier
Okategoriserat

Lunch

Häm­ta­de lun­chen från Krua Thai Express idag. För ovan­lig­he­tens skull kryd­da­de jag inte maten med en mas­sa chi­li­fling­or idag, vil­ket fak­tiskt var rik­tigt trev­ligt. För en gångs skull kän­de jag rik­tigt den ful­la sma­ken från maten. Stark mat i all ära, men van­lig, nor­malt kryd­dad mat är ock­så gott. Blir lite annorlun­da mot kväl­lens pla­ne­ra­de mid­dag […]

Kategorier
Okategoriserat

Thai-restaurang

Har pre­cis ätit kvälls­mat från en ny (nåja, jag hade ing­en aning om att den fanns innan iaf) thaire­stau­rang som lig­ger på För­e­nings­ga­tan 45 (pre­cis bort­om Petri-skolan sett från Kon­sert­hu­set). Den heter Vieng Thai, och även om mil­jön där kanske inte loc­kar en till att stan­na till och äta där (ser ut som ett typiskt […]