Veckans resultat

Nåja, det där ex­peri­men­tet jag på­bör­ja­de för­ra vec­kan med att do­ku­men­tera allt jag äter va­ra­de inte så länge. Trött­na­de rätt fort på det, så jag slu­ta­de. Need­less to say, jag slar­va­de en hel del efter att jag slu­ta­de blog­ga, och går­da­gens re­sul­tat var +1,2 kg på vå­gen.

Så den här vec­kan skall jag skär­pa mig. Vis­ser­li­gen åt jag en halv sub (honey & oat med sea­food och sweet oni­on) till lunch, men jag tror (hop­pas!) inte att det är så hemskt myc­ket points, inte så myc­ket att det inte ryms inom min ”points­bud­get”.

Till tis­dag i näs­ta vec­ka skall jag allt­så se till att bli av med de här 1,2 kg som jag gått upp, samt hel­st gå ner nå­gra hg till. 30 kg-strecket häg­rar inte allt­för långt fram i tiden… Dess­utom vill jag kom­ma för­bi den där nag­gan­de ni­vån 34 kg, vil­ket då in­ne­bär att jag har min­skat min krop­ps­vikt med en fem­te­del.

Matrapport: Godis

Jag var lite godis­su­gen till kaf­fet, så jag gjor­de en dum sak, jag gick ner och köp­te en Ragu­sa. Jag har inte den ble­kas­te aning om hur många points den är på (det står ing­en närings­in­fo på för­pack­ning­en, och ViktVäk­tar­nas butiks­gui­de har den inte lis­tan), så jag får höf­ta fram ett vär­de. 5 points var det jag val­de.

Antal points: 5

Totalt idag: 36

Matrapport: Middag

Kväl­lens mid­dag inmun­di­ga­des på Jen­sens Bøf­hus. Lite av en fest­mål­tid blev det:

 • Jen­sens Exo­tic, bestå­en­de av:
  • 200 gram kyck­ling (3p)
  • Gril­lad ana­nas (0,5p)
  • Gril­lad banan (0,5)
  • Curry/mango-sås (1p)
  • Råstekt pota­tis
  • Okänd sås (1,5p)
 • Jag byt­te ut den råstek­ta pota­ti­sen mot en bakad pota­tis, och istäl­let för smör tog jag grädd­fils­så­sen (hade iofs kun­nat köra utan med tan­ke på att det var sås till res­ten av rät­ten) (2p+1,5p)
 • Gril­la­de grön­sa­ker (1p)
 • Stor starköl (4p)

Antal points: 15

Totalt idag: 31

Matrapport: Lunch

Dagens lunch bestod av en bakad pota­tis med Indisk Sea­food (har jag för mig att den het­te) på Short Stop. Den bestod av en yog­hurt­sås med räkor, crab­fish, pap­ri­ka, lök, pur­jo­lök, lite sal­lad och en bit bröd. Yog­hurt­sås är för­res­ten att över­dri­va, de hade använt smak­satt yog­hurt som en slags dres­sing till det övri­ga.
Till det­ta drack jag en Coca Cola Light.

Myc­ket gott var det iaf, även om jag är mer sugen på att tes­ta deras and­ra sun­da alter­na­tiv, eftersom de har änd­rat sin meny till lite and­ra rät­ter än senast jag var där.

Ing­en aning om hur myc­ket points det blev totalt, men en bakad pota­tis är 2p, CC Light är 0p, och det and­ra var ju inte jät­te­fett, så jag räk­nar på en 8p på det övri­ga.

Antal points: 10
Totalt idag: 14