Kategorier
Okategoriserat

Salads and Smoothies

I mor­gon, den 24⁄9, öpp­nar ett nytt ”fast food”-ställe i Mal­mö. Salads and Smoot­hi­es heter det, och det lig­ger pre­cis bred­vid gara­geut­far­ten ur City­garaget på Kalen­de­ga­tan.

Kategorier
Okategoriserat

Apropå stora portioner…

…så finns det en restau­rang nere i Tyskland som heter Wald­geist, som ser­ve­rar rom+cola i stor­le­ken 8 liter (som då ser­ve­ras i något som ser ut som en blom­vas), ham­bur­ga­re på 30 cm, samt XXXL schnitzlar. Foto­al­bu­met rekom­men­de­ras.

Kategorier
Okategoriserat

Familjepizza

De hade visst nått raj­raj på Modette-redaktionen uppe i Stock­holm igår, och de beställ­de en famil­je­piz­za. Har ald­rig sett något lik­nan­de. Innan jag dör mås­te jag ock­så köpa en sådan. Om jag så skall skä­ra den i små nor­mal­sto­ra por­tio­ner och äta den i en månad efter.

Kategorier
Okategoriserat

Försenad julmiddag

Igår var det dags för en något för­se­nad jul­mid­dag med mina kol­le­gor och respek­ti­ves respek­ti­ve. Egent­li­gen var tan­ken att vi skul­le haft jul­mid­dag i decem­ber, men vi var lite sent ute med att boka bord, så hela syd­väst­ra Skå­ne var full­bo­kat, så det blev igår istäl­let. Vi var på Far­bror Elofs Skaf­fe­ri i Bil­le­ber­ga. Ett helt otro­ligt […]

Kategorier
Okategoriserat

Glass

I dagens Syd­svens­kan fanns det en recen­sion av ett fåtal glas­stäl­len i Mal­mö. Glass är ju gott, så jag tänk­te att jag skul­le för­sö­ka få med mig Fritz till det stäl­le som fått bäst betyg, Dol­ce Sici­lia på Drott­ning­tor­get i Mal­mö. Kort och gott, efter att jag bokat tid för halv­års­syn­un­der­sök­ning på Caro­li, så tras­ka­de vi vida­re […]

Kategorier
Okategoriserat

Coffee

So yes­ter­day I bought myself a cof­fee grin­der as a Christ­mas pre­sent. I’ve been spe­a­king with a cli­ent of mine lately about cof­fee. He’s a real cof­fee buff, and seems to know eve­ryt­hing the­re is to know about cof­fe beans, which ones to buy, how to mix vari­ous kinds, roast and grind, and how best to make deli­cious espres­so from […]

Kategorier
Okategoriserat

Udda dansk matkultur

Just när man trot att man upp­levt det mesta som dansk mat­kul­tur har att erbju­da, så över­ras­kar de en. Som t.ex. lun­chen idag. Den bestod av ton­fis­k­kot­let­ter med ris­gryns­gröt och varm korv med bröd. Något udda smak­kom­bi­na­tion. Nor­man­nen Tom för­bluf­fa­de oss totalt genom att först äta ton­fisk och varm korv med bröd (som ju var […]

Kategorier
Okategoriserat

Luncher

Idag och igår blev det kyck­ling­sal­lad till lunch. Piz­za­bo­den, där jag även åt i mån­dags, har gans­ka trev­li­ga sal­la­der ock­så. De är ingen­ting jäm­fört med sal­la­der­na på Bage­rika­fe­et i Salu­hallen vid Lil­la Torg i Mal­mö, men de är helt OK ändå. En van­lig sal­lad med oli­ver, tomat, gur­ka, papri­ka, ana­nas, kyckling­kött, dres­sing och lite bröd gör en för­vå­nans­värt […]

Kategorier
Okategoriserat

Subway — släng dig i väggen!

Idag test­ade jag ett (för mig) nytt lunch­stäl­le här i Olofström – Piz­za­bo­den. När jag kom in där så le­ta­de jag lite ef­ter en lis­ta över da­gens rät­ter, men hit­tade ing­en. Så jag tog me­nyn istäl­let och såg vad de hade. Piz­za vil­le jag inte ha för att det var för fett, så jag frå­ga­de vad […]

Kategorier
Okategoriserat

Påskafton

Igår blev det påsk­mid­dag. Efter­som vi alli­hop (jag, Fritz och Mår­ten) var lite tröt­ta på tra­di­tio­nell påsk­mat, och dess­utom hade pra­tat om att äta in­disk mat ett tag, så pas­sade vi på att laga in­disk mat istäl­let och ha en slags in­disk påsk­af­ton. Jag och Fritz träf­fades vid Malmö­par­ken vid 12-tiden och begav oss till […]