Kategorier
Okategoriserat

Första advent

DSC_0042 Ori­gi­nal­ly uplo­a­ded by Pad­dy­Se OK, så Mim­san har löpt gat­lopp i Mal­mö och betyg­satt folk. Eller sna­ra­re deras för­be­re­del­ser inför 1:a advent. Eller sna­ra­re våra för­be­re­del­ser inför 1:a advent… För­be­re­del­ser i form av put­sa­de föns­ter, upp­häng­da jul­stjär­nor, etc. Som van­ligt har jag inte gjort något sådant i år, men för förs­ta gång­en någon­sin bygg­de jag mig en […]

Kategorier
Okategoriserat

Försenad julmiddag

Igår var det dags för en något för­se­nad jul­mid­dag med mina kol­le­gor och respek­ti­ves respek­ti­ve. Egent­li­gen var tan­ken att vi skul­le haft jul­mid­dag i decem­ber, men vi var lite sent ute med att boka bord, så hela syd­väst­ra Skå­ne var full­bo­kat, så det blev igår istäl­let. Vi var på Far­bror Elofs Skaf­fe­ri i Bil­le­ber­ga. Ett helt otro­ligt […]

Kategorier
Okategoriserat

Jul och semester

Så var det igen jule­ti­der, och jag har semes­ter. Jul och semes­ter inne­bär att jag mås­te stä­da lite mer och julpyn­ta. Det känns lite kons­tigt att få upp jul­sa­ker­na igen med tan­ke på att jag senast tog ner dem i augusti… Det blir julaf­to­nar i år – Lil­le Julaf­ton firas det med släk­ten, och själ­va Julaf­ton med […]

Kategorier
Okategoriserat

Lille julafton i Australien

Sön­dag & mån­dag: Flyg­re­sa, ankomst till Bris­ba­ne. Tis­dag: Res­väs­kan kom­mer fram, besök på IKEA. Ons­dag: Inhand­ling av mat och jul­klap­par. Tors­dag: Båt­tur till cen­tra­la delar­na av Bris­ba­ne, pro­me­nad, mer shop­ping. Fre­dag: Mer shop­ping inför julaf­ton.

Kategorier
Okategoriserat

Trettondagsafton

Så idag är det då en helg­dag som man inte har i Dan­mark, vil­ket gav mig en fri­dag i bonus så att säga. De frå­ga­de mig vad Tret­ton­dags­af­ton och Tret­ton­de­dag Jul var för något. Jag hade fått för mig att det var den dag som de tre vise män kom fram till krub­ban, men de hade fått […]

Kategorier
Okategoriserat

Julmiddag

Så har jag då änt­li­gen lyc­kats hit­ta någ­ra jul­klap­par till Ellen, Mim­san och Äpa. Hop­pas att de inte redan har det jag köpt. Jag hade tur med väd­ret när jag gick ut, det var uppe­håll. Trod­de jag. Så fort jag hun­nit till and­ra sidan Fol­kets Park öpp­na­de sig him­len igen. Jag fun­de­ra­de på att gå […]