Kategorier
Vikten

Status efter fjärde veckan

I kväll var det dags för tred­je grupp­träf­fen.

Kategorier
Vikten

Status efter andra veckan

I går var det grupp­träff två, vil­ket ock­så inne­bar inväg­ning.

Kategorier
Vikten

Första veckan avklarad

Förs­ta vec­kan med itrim är avkla­rad, och snart är förs­ta dagen i and­ra vec­kan slut.

Kategorier
Okategoriserat

Stegräknarerfarenheter

Igår bör­ja­de jag använ­da en stegräk­na­re (igen — för­ra året var vi på jobb med i en stegräk­nar­täv­ling som anord­na­des här i Mal­mö (eller det var kanske Skå­ne, jag minns inte rik­tigt). Jag glöm­de stegräk­na­ren på kon­to­ret i förr­går, så jag kun­de inte bör­ja använ­da den igen för­rän jag kom till­ba­ka till kon­to­ret igår. Till min besvi­kel­se såg jag när […]

Kategorier
Okategoriserat

itrim

Snart bör­jar mitt nya liv. I går var jag på info­träff hos itrim på Tri­ang­eln i Mal­mö. Vi fick lite infor­ma­tion om vad itrim är och hur de hjäl­per sina kun­der att gå ner i vikt och kom­ma i form. På tis­dag skall jag träf­fa in häl­so­råd­gi­va­re för förs­ta gång­en, och gå ige­nom mina mål, och hur jag […]