Kategorier
Resor

Rom, dag 1

Resan hem­i­från bör­ja­de kl.12 på tis­da­gen, då vi begav oss till Tri­ang­elns tåg­sta­tion. Det är lätt att glöm­ma bort hur nära det är, men när man väl behö­ver åka tåg är det ohygg­ligt skönt att bo så mära. Det är bara synd att vi inte har bätt­re tåg inom sta­den… Annars ar det en väl­digt […]

Kategorier
Resor

Resdag 2

Kloc­kan 5.45. Har du någon aning om hur tidigt det är? Det var då min mobil­te­le­fon väck­te mig. En väl­digt djup suck sena­re lyc­ka­des jag klätt­ra upp ur säng­en och masa mig ut i badum­met. Varm­vatt­net var i prin­cip slut (tur man duscha­de igår kväll), så det fick bli lite friskt plas­kan­de istäl­let. Efter en god fru­kost […]

Kategorier
Resor

Sommarsemesterresa

Årets (and­ra) semester­re­sa är bokad och betald. I feb­ru­a­ri var vi nere hos min sys­ter i Austra­li­en, på hen­nes bröl­lop. Den här gång­en blir det en 9‑dagars buss­re­sa till Tosca­na. På dags­sche­mat står: Buss­re­sa Malmö-Fulda, där vi över­nat­tar förs­ta nat­ten. Buss­re­sa Fulda-Milano, där vi över­nat­tar and­ra nat­ten. Buss­re­sa Milano-Siena, via Pia­cen­za och Par­ma, med lunch i Bolog­natrak­ten. […]