Udda prat på IRC

– du har inte hit­tat en webb­ka­pa­bel bak­ma­skin än?
– inte ännu, nej.
– kame­ra inne i själ­va deg­kam­ma­ren, sen­so­rer, styr­ning?
– men äpa och jag pra­ta­de lite elekt­ro­nik igår, det är inte omöj­ligt att vi kanske gör en bak­ma­skin med en inbyggd apache
– hehe
– och ssh och emacs så att man kan log­ga in och edi­te­ra kon­fig­fi­ler­na
– låter som en pro­dukt med en till­tänkt publik av två använ­da­re 😉
– det räc­ker väl?
– enkla­re att få igen utveck­lings­kostan­der­na om mil­jo­ner per­so­ner vill köpa
– åas vore det fint med att för­sö­ka säl­ja värl­dens förs­ta bak­ma­skin som säljs med en tryckt manu­al för apache och en CD-skiva med en ssh-klient
– det låter lika prak­tiskt som att säl­ja dörr­lås som krä­ver att man tel­net­tar in till dem och ange ett 16-siffrigt kod­num­mer för att kun­na kom­ma in

Köra bil?

Om att häm­ta mim­san för att åka till IKEA:

<DrGerd> ska jag kom­ma över?
<Pad­dyNu> anting­en det eller så kom­mer jag bort och häm­tar dig?
<DrGerd> det får du gär­na göra
<DrGerd> kan vara roligt att köra bil i sor­gen­fri­puss­let 😉
<Pad­dyNu> 🙂
<Pad­dyNu> jag tror att jag stan­nar på buss­håll­plat­sen på din sida ami­rals­ga­tan 🙂
<DrGerd> alla gator är enkel­rik­ta­de in mot en död punkt någon­stans på kyr­ko­går­den
<Pad­dyNu> död i dub­bel bemär­kel­se antar jag?
<DrGerd> inte rik­tigt lika illa som Lund – som är totalt enkel­rik­tat utåt, nån stans vid dom­kyr­kan upp­står spon­tant oli­ka bilar som sedan kör ut från stan