Kategorier
Vikten

Status efter andra veckan

I går var det grupp­träff två, vil­ket ock­så inne­bar inväg­ning.

Kategorier
Jul

Adventskalender, dag ett

Jag råka­de näm­na på Face­Book att jag hade kära min­nen av adventska­len­dern från när jag var liten. Min mam­ma såg det natur­ligt­vis och har, snäll som hon är, gjort en advents­­ka­­len­der till mig i år! Jag är lyck­lig! Och det pig­gar upp en hel del i höst­rus­ket och mörk­ret. Dagens pre­sent: en badan­ka som blin­kar i oli­ka fär­ger […]

Kategorier
Okategoriserat

Voddler

Wohoo! Idag dök min inbju­dan till Vodd­ler upp!

Kategorier
Okategoriserat

Bokrean

Idag kom de böc­ker jag köpt på bokre­an i år. Eller de kom egent­li­gen igår, men jag get inte häm­ta dem för­rän idag. Jag tror jag hand­lat på bokre­an en typ tre – fyra gång­er i mitt liv. Bru­kar säl­lan hit­ta något jag gil­lar, och då är pri­ser­na ändå inte sär­skillt myc­ket läg­re än de nor­malt bru­kar vara (i […]

Kategorier
Okategoriserat

Golvfläkt

Idag när jag var och hand­la­de katt­mat och sand på Horn­bach, så såg jag att de sål­de bil­li­ga golv­fläk­tar. Eftersom jag vet hur skönt det var att ha såda­na nere i Austra­li­en, så ham­na­de en sådan låda på min vagn. Väl hem­ma mon­te­ra­de jag ihop den. Det gick fort, det är ing­en avan­ce­rad maskin direkt, och […]

Kategorier
Okategoriserat

New computer

Yes­ter­day my new com­pu­ter arri­ved — in parts. After assembling it, I began instal­ling Win­dows XP and other pro­grams I use on a daily basis. I did­n’t rea­li­se how fast it was until I instal­led Visu­al Stu­dio 2005 and MSDN Lib­ra­ry. On my old com­pu­ter and my com­pu­ter at work the instal­la­tion pro­cess took what see­med like seve­ral hours. Not so […]

Kategorier
Okategoriserat

Bil

Fre­da­gen den 20⁄5 2005 skro­ta­de jag min gam­la bil. Var­för? Jo, den fick lite anmärk­ning­ar på besikt­ning­en, och det skul­le kos­ta lite strax över 10.000:- att repa­re­ra. Och eftersom jag köp­te bilen för unge­fär det hal­va, så tyck­te jag att det var bätt­re att skro­ta den och för­sö­ka hit­ta en ny. I för­ra vec­kan så […]

Kategorier
Okategoriserat

4 days to go

Only 4 days to go, woo­hoo!! As we enter the new year I will no long­er be an employee of Man­da­tor. I’m real­ly loo­king for­ward to next year.

Kategorier
Okategoriserat

Count down

16 days and counting… I’m real­ly loo­king for­ward to 1⁄1 2005!

Kategorier
Okategoriserat

Ny leksak

Igår fick jag min nya lek­sak! Det är en fin liten iPod. Den rym­mer totalt 20 GB (ofor­mat­te­rad då, for­mat­te­rad blir det 18,7 GB). Jag har hit­tills syn­kat över 1.488 låtar, och har ändå bara lyc­kats fyl­la upp 7 GB på den. Efter hand som tiden går skall jag rip­pa om mina CD-skivor i något hög­re kva­li­tet än de […]