Kategorier
Okategoriserat

Sagan om Konungens Återkomst

*suc­ka* Har fort­fa­ran­de inte kom­mit iväg för att se Sagan om Konung­ens Åter­komst… Und­rar hur lång tid det kom­mer att drö­ja innan det blir dags, och om fil­men fort­fa­ran­de går på Royal då? Det finns ju ing­en bio­graf i Mal­mö som är så bra som Royal (nej, det gör det inte), skall man se en film […]

Kategorier
Okategoriserat

Firefly

Till min sto­ra för­vå­ning och oer­hör­da gläd­je hit­ta­de jag idag att Fire­fly på DVD har bör­jat säl­jas på Amazon.com. Fan som jag är av den seri­en beställ­de jag bums ett exem­plar. Beställ­nings­be­kräf­tel­sen säger att för­vän­tad leve­rans är runt den 20 janu­a­ri, får se hur det går det med, om Tull­ver­ket sät­ter käp­par i hju­len (som van­ligt) […]

Kategorier
Okategoriserat

Sagan om de två tornen

Nu har jag sett Spe­ci­al Exten­ded Ver­sion av Sagan om de två tor­nen på DVD, och jag får säga att fil­men är pre­cis lika bra som jag minns den, spe­ci­ellt med alla sce­ner som är med som inte fanns i bio­ver­sio­nen. Läng­tar verk­li­gen till när jag skall se Sagan om konung­ens åter­komst… Blir väl antag­li­gen efter […]

Kategorier
Okategoriserat

Sagan om konungens återkomst

Ujuj, såg att SF har pris­satt Sagan om konung­ens åter­komst till 110:- per bil­jett. Trod­de ald­rig att jag skul­le få se bio­bil­jet­ter till det pri­set… Men det är ju en film man helt enkelt mås­te se (och den skall så klart ses på bio!), så även om jag inte gil­lar pri­set så kom­mer jag ju […]

Kategorier
Okategoriserat

Sagan om de två tornen

Idag fick jag min efter­läng­ta­de DVD med Sagan om de två tor­nen (exten­ded edi­tion)! Jag tänk­te tes­ta att bestäl­la från CD-WOW, men det ång­rar jag lite så här i efter­hand. Vis­ser­li­gen är de bil­li­ga­re än alla and­ra, men det tar evig­he­ter innan man får sina saker, och så kan man inte all­tid lita på att varan […]