Kategorier
Okategoriserat

Ny(gammal) blogg

Hepp, det tog visst läng­re än vad jag trod­de… Fick för mig för någ­ra år sen att utveck­la en egen blogg. Leta­de reda på oli­ka Open Sour­ce .Net-lösningar, och fast­na­de efter lite tes­ter med and­ra system till slut för N2. Jag tyck­te det ver­ka­de gans­ka kraft­fullt, och jag gil­la­de objekt­mo­del­len, spe­ci­ellt att alla sid­ty­per var […]

Kategorier
Okategoriserat

Många barn blir det

Syd­svens­kan skri­ver ano­nymt om att för­ra året föd­de var­je kvin­na i Sve­ri­ge i snitt 1,9 barn. Hur i hela fri­dens namn hann de med det? Det krävs i prin­cip att varen­da kvin­na i lan­det föd­de ett barn i janu­a­ri eller feb­ru­a­ri, och sen ome­del­bart blev gra­vi­da igen för att föda ett barn till i november/december. Det inne­bär ju då att Sve­ri­ges folk­mängd […]

Kategorier
Okategoriserat

Första advent

DSC_0042 Ori­gi­nal­ly uplo­a­ded by Pad­dy­Se OK, så Mim­san har löpt gat­lopp i Mal­mö och betyg­satt folk. Eller sna­ra­re deras för­be­re­del­ser inför 1:a advent. Eller sna­ra­re våra för­be­re­del­ser inför 1:a advent… För­be­re­del­ser i form av put­sa­de föns­ter, upp­häng­da jul­stjär­nor, etc. Som van­ligt har jag inte gjort något sådant i år, men för förs­ta gång­en någon­sin bygg­de jag mig en […]

Kategorier
Okategoriserat

Konversation från köket

Kon­ver­sa­tion från typ nyss i köket: — Har du sirap? — Ja. — [mum­mel mum­mel] — Ursäk­ta? — (Talar tyd­li­ga­re) Säg det till gur­kan. När två är helt slut i huvu­det, så fun­ge­rar var­ken mun eller hör­sel sär­skillt bra.

Kategorier
Okategoriserat

Shopping — Nova Lund och Nisses

Jag bekla­ga­de mig för en kom­pis över att min jac­ka hade gått sön­der, och att jag antag­li­gen bor­de köpa ny nu när det är så kallt ute. Att gå ute med en jac­ka som man inte kan stänga är tyd­li­gen inte så bra. Han föreslog att jag skul­le leta på Nova Lund. Sagt och gjort, […]

Kategorier
Okategoriserat

Gå omkring i trasiga skor

Hmm… Det är hög tid att köpa nya skor nu. Mina skor bör­ja­de gå sön­der redan i sep­tem­ber, men eftersom den enda sko­af­fä­ren i stan som har skor i min stor­lek (Ecco på Gus­tav) stäng­er långt innan jag hin­ner från Egmont på kväl­lar­na, så har det inte bli­vit av att köpa nya skor. Men nu bör­jar de bli […]

Kategorier
Okategoriserat

To blog or not to blog

Tur­ning Tor­so OMG. I should blog more often. Not that anyt­hing spe­ci­al hap­pens in my life. At all. But my mot­her might want to keep track of what hap­pens in my life. Besi­des, I need to practice my Eng­lish. Espe­ci­al­ly in pre­pa­ra­tion for my next visit to Austra­lia (next year). Plans for the near futu­re: get bet­ter […]

Kategorier
Okategoriserat

Språkbyte igen

Så har jag än en gång bytt språk i min blogg. Har över­satt allt (utom de inlägg som jag skrev på eng­els­ka) till svens­ka igen. Får hop­pas att inte ång­rar mig igen…

Kategorier
Okategoriserat

Motion

Har pre­cis kom­mit hem efter att först varit på stan i tre tim­mar (först fika med Fritz på Slotts­träd­går­den, och där­ef­ter gå runt i stan i två tim­mar), och sen en pro­me­nad ute på Bull­tof­ta där jag gick 4,6 km-spåret. Det var upp­fris­kan­de, efter att ha job­bat hela vec­kan trots att jag egent­li­gen skul­le haft semes­ter. Tyvärr så fick […]

Kategorier
Okategoriserat

Blog status

I’ve been a bit too busy lately to blog… May­be that is a good thing, sin­ce I usu­al­ly only blog non­sen­se 🙂 I have an ongo­ing pro­ject to con­vert my blog to Eng­lish (except my old blog ent­ri­es), so the site is cur­rent­ly an odd mix­tu­re of Swe­dish and Eng­lish.