Kategorier
Okategoriserat

Dramatisk och blodig entré på Egmont

Idag bör­ja­de ett nytt upp­drag för mig på Egmont. Egent­li­gen är det sam­ma som innan, så man kanske kan säga att det är en fort­sätt­ning efter ett par måna­ders uppe­håll. En bit upp­åt vägen här kor­sar en järn­vägs­räls gatan. Räl­sen går snett över gatan, cykel­ba­nan och gång­ba­nan. Det är inte alls ovan­ligt att det sam­las […]

Kategorier
Okategoriserat

Att cykla

Idag cyk­la­de jag till job­bet efter att uppe­håll på näs­tan två vec­kor. Det gick för­vå­nans­värt bra – ing­en huvud­värk, och iom det kun­de jag cyk­la snab­ba­re än vad jag gjort tidi­ga­re. Det enda som är lite trå­kigt är att det egent­li­gen inte är något vida­re cykel­vä­der, med allt regn och hala löv på cykel­vä­gar­na. Jag […]

Kategorier
Okategoriserat

Ny cykel, del 2

Att cyk­la till job­bet i mor­se var inga pro­blem. Vär­re var det med hem­fär­den. Halv­vägs hem hade jag fått sån otro­ligt bul­tan­de huvud­värk att jag var tvung­en att kli­va av och gå res­ten av vägen i lugnt tem­po. Det kän­des un­ge­fär som om någon satt i mitt huvud och för­sök­te hac­ka loss bak­de­len av skal­len. Som tur var […]

Kategorier
Okategoriserat

Ny cykel

För någ­ra dagar sen köp­te jag en ny cykel. Min plan den kväl­len var egent­ligen att ta mig till Dress­man och köpa en jac­ka, och där­ef­ter tit­ta på cyk­lar. Det blev inte alls så, Dress­man hade ing­en jac­ka som pas­sa­de mig, och när jag kom till Spor­tex så tyck­te jag att det var lika bra […]