Kategorier
Okategoriserat

Datorlös

Igår slu­ta­de mitt moder­kort kom­mu­ni­ce­ra med min hård­disk, vil­ket får som följd att jag inte är onli­ne lika myc­ket som annars. Tills jag får rätt på min dator kom­mer jag bara att vara onli­ne från job­bet och från min gam­la slöa lap­top.

Kategorier
Okategoriserat

Chilly spring

Spring final­ly came to Mal­mö. So yes­ter­day mor­ning I deci­ded to ”sum­me­ri­ze” my clot­hes, wea­ring some of the clot­hes I bought in Austra­lia a few mont­hs ago. The clot­hes I cho­se were a short sle­e­ved shirt, and half-long shorts (going down below my kne­es). Unfor­tu­na­tely, it tur­ned out to be qui­te a cold mor­ning, only 8°C. Shi­ve­ring I star­ted wal­king towards work. […]

Kategorier
Okategoriserat

Kvällen

Sådär. Nyss hem­kom­men från Wonk drar jag ner alla per­si­en­ner i lägen­he­ten och skru­var om dem, allti­hop utan att tän­da en enda lam­pa i lägen­he­ten. Ing­en, för­u­tom säng­lam­pan i sov­rum­met och min moni­tor. Jag har bra mör­ker­syn, så jag behö­ver egent­li­gen inte tän­da någ­ra lam­por alls. Dess­utom kän­de jag inte för att tän­da, mörk­ret kän­des… hem­ma, i brist på […]