Kategorier
Okategoriserat

Hemresa

Så var det då slut­li­gen dags att åka hem igen, att läm­na var­ma, skö­na Bris­ba­ne och åka till vintri­ga Mal­mö igen. På sätt och vis ser jag fram emot det – vär­men och fuk­tig­he­ten här nere är lite för myc­ket ibland. Men det känns ock­så trå­kigt eftersom jag kom­mer att åka ifrån Catja och Jason. […]

Kategorier
Okategoriserat

Två timmar till 2006

Så är ännu ett år slut, och vi sit­ter och små­fry­ser på bal­kong­en vid levan­de ljus och vin/öl/drinkar. Det är bara 25° varmt (vil­ket är lite kyligt – vil­ket jag ald­rig trod­de att jag skul­le tyc­ka). Det är en under­lig käns­la att det är så tyst ute – fyr­ver­ke­ri­er är för­bjud­na i Austra­li­en p.g.a. vär­men och […]

Kategorier
Okategoriserat

Lille julafton i Australien

Sön­dag & mån­dag: Flyg­re­sa, ankomst till Bris­ba­ne. Tis­dag: Res­väs­kan kom­mer fram, besök på IKEA. Ons­dag: Inhand­ling av mat och jul­klap­par. Tors­dag: Båt­tur till cen­tra­la delar­na av Bris­ba­ne, pro­me­nad, mer shop­ping. Fre­dag: Mer shop­ping inför julaf­ton.

Kategorier
Okategoriserat

Resfeber

I mor­se när jag låg och lyss­na­de på radi­on innan jag skul­le sti­ga upp kom jag att tän­ka på att det är mind­re än sex dagar kvar tills jag skall åka till Austra­li­en. Jag kan inte påstå att jag har någon res­fe­ber – där­e­mot känns det väl­digt overk­ligt att jag om lite drygt sex dagar […]