Adventskalender, dag ett

Jag råka­de näm­na på Face­Book att jag hade kära min­nen av adventska­len­dern från när jag var liten. Min mam­ma såg det natur­ligt­vis och har, snäll som hon är, gjort en advents­­ka­­len­der till mig i år! Jag är lyck­lig! Och det pig­gar upp en hel del i höst­rus­ket och mörk­ret.

Dagens pre­sent: en badan­ka som blin­kar i oli­ka fär­ger när den ham­nar i vat­ten.

Tack, Mam­ma! 🙂

Första advent


DSC_0042
Ori­gi­nal­ly uplo­a­ded by Pad­dy­Se

OK, så Mim­san har löpt gat­lopp i Mal­mö och betyg­satt folk. Eller sna­ra­re deras för­be­re­del­ser inför 1:a advent. Eller sna­ra­re våra för­be­re­del­ser inför 1:a advent… För­be­re­del­ser i form av put­sa­de föns­ter, upp­häng­da jul­stjär­nor, etc. Som van­ligt har jag inte gjort något sådant i år, men för förs­ta gång­en någon­sin bygg­de jag mig en advents­ljus­sta­ke. Tänk­te att det kun­de ju vara trev­ligt, och det ger lite juli­ga­re käns­la till var­dags­rum­met.