Om

.Net-programmerare i Mal­mö, job­bar bland annat med att imple­men­te­ra saj­ter med EPi­Ser­ver.

Nystar­tat intres­se för mikro­pro­ces­so­rer som Ardu­i­no och Net­du­i­no.