Kategorier
Vikten

Status efter fjärde veckan

I kväll var det dags för tred­je grupp­träf­fen.

Kategorier
Vikten

Status efter andra veckan

I går var det grupp­träff två, vil­ket ock­så inne­bar inväg­ning.

Kategorier
Vikten

Första veckan avklarad

Förs­ta vec­kan med itrim är avkla­rad, och snart är förs­ta dagen i and­ra vec­kan slut.