Statusuppdatering

Det har gått sju dagar sen min för­ra sta­tusupp­da­te­ring. Det väx­er så det kna­kar i grow­box­en, man kan se från dag till dag hur väx­ter­na blir stör­re och stör­re. Chilin lyser dock fort­fa­ran­de med sin från­va­ro, så jag får fun­de­ra på om jag skall sät­ta något annat där, eller kanske sät­ta växt­me­di­at med frö­er­na i lite var­ma­re till det kom­mit upp något.

Fort­sätt läsa ”Sta­tusupp­da­te­ring”