Kategorier
Odling

Det växer så det knakar

Liten upp­da­te­ring om hur det går för min Grow­box.

Kategorier
Odling

Statusuppdatering

Det har gått sju dagar sen min för­ra sta­tusupp­da­te­ring. Det väx­er så det kna­kar i grow­box­en, man kan se från dag till dag hur väx­ter­na blir stör­re och stör­re. Chilin lyser dock fort­fa­ran­de med sin från­va­ro, så jag får fun­de­ra på om jag skall sät­ta något annat där, eller kanske sät­ta växt­me­di­at med frö­er­na i lite var­ma­re […]

Kategorier
Odling

Status

För­ra året någon gång köp­te jag en Scan­di­na­vi­an Design Grow Box via Kickstarter-kampanjen (den finns idag att köpa via Etsy om någon är intres­se­rad av att köpa en till sig själv).

Kategorier
Odling

Liv i tanken

Nu har det bli­vit (mer) liv i tan­ken!

Kategorier
Odling

Koriandern visar sig!

Nu har det gått lite drygt 10 dagar sen jag sat­te frö­na, så hur har det gått?

Kategorier
Odling

Chili: Plantering

I julas köp­te jag frö­er för ett antal oli­ka chi­li­fruk­ter. Jag har all­tid gil­lat mat, och att odla saker har länge fasci­ne­rat mig (även om jag ald­rig haft grö­na fing­rar).