Kategorier
Okategoriserat

Långt uppehåll

The­re, I fix­ed it!

Blog­gen har legat nere en läng­re tid, för jag tes­ta­de Cloud­fla­re och att bör­ja använ­da https, och fick då (efter tre måna­der) pro­blem med att cert­bot inte kun­de för­nya cer­ti­fi­ka­ten läng­re. Jag tes­ta­de lite oli­ka inställ­ning­ar ett tag, både på Cloud­fla­re och i nginx, men ing­et ver­ka­de fun­ka. Så jag trött­na­de och lät det bero ett tag.

Men så igår instal­le­ra­de jag senas­te ver­sio­nen av cert­bot, och den fix­a­de till all­ting åt mig! Så nu kan jag blog­ga igen, för­hopp­nings­vis lite mer fre­kvent än tidi­ga­re… 🙂