Kategorier
Odling

Det växer så det knakar

Liten upp­da­te­ring om hur det går för min Grow­box.

Man kan näs­tan säga att det väx­er så det kna­kar! Ett tag var skill­na­den från dag till dag så pass stor att man näs­tan för­und­ra­des över hur myc­ket det kun­de växa på ett dygn.

Mina för­ra chi­li­frö, Satan’s Kiss, ver­kar tyvärr vara livs­o­dug­li­ga, så jag sat­te ett nytt växtsub­strat med Jamai­can Bell istäl­let. De fruk­ter­na ser lite roli­ga ut, skall bli spän­nan­de om det blir någon­ting! Än så länge är det bara en pyt­te­li­ten växt där.

Basi­li­kan är den som växt mest. Det är jät­testo­ra blad på den, jag får nog snart skör­da dem så att de inte bör­jar viss­na. Kori­an­dern väx­er ock­så, dock inte lika kraf­tigt som basi­li­kan, och bok choyen är den som det mest inte ver­kar hän­da något mer med läng­re, men det är väl kanske för att den står pre­cis bred­vid basi­li­kan, så det är svårt att se att den ock­så väx­er.

Så här ser det ut nu:

Basilika
Basi­li­ka
Boc Hoy
Boc Hoy
Jamaican Bell
Jamai­can Bell
Koriander
Kori­an­der