Kategorier
Resor

Rom, dag 1

Resan hem­i­från bör­ja­de kl.12 på tis­da­gen, då vi begav oss till Tri­ang­elns tåg­sta­tion. Det är lätt att glöm­ma bort hur nära det är, men när man väl behö­ver åka tåg är det ohygg­ligt skönt att bo så mära. Det är bara synd att vi inte har bätt­re tåg inom sta­den…

Annars ar det en väl­digt hän­del­se­lös dag. Vi tog tåget till Kastrup, sat i loung­en i någ­ra tim­mar i vän­tan på att pla­net skul­le avgå, bor­da­de pla­net, flög i någ­ra tim­mar, lan­da­de och ploc­ka­de upp vårt bagage. Från Fiu­mi­ci­ni tog vi Leo­nar­do Express till Roma Ter­mi­ni, och där­i­från var det bara en pro­me­nad på lite drygt 1 km till hotel­let.

På vägen till hotel­let pas­se­ra­de vi ett stäl­le med väl­digt hyff­sa­de pri­ser, så efter vi chec­kat in på hotel­let (under­bart med AC på rum­met!!!) gick vi till­ba­ka till restau­rang La Tra­to­ria Roma­na och åt Buca­ti­ni All’a­ma­tri­ci­a­na och piz­za fio­ri di zuc­cho (piz­za med zuc­chi­nib­lom­mor). Piz­zan var inte alls vad jag vän­tat mig, men helt OK! Det var en bianco-pizza (dvs utan tomat­sås) och hade, för­u­tom zuc­chi­nib­lom­mor, även ansjo­vis (rik­tig ansjo­vis, inte det som kal­las ansjo­vis i Sve­ri­ge) och moz­za­rel­la.

Och som van­ligt är tavola­vi­ner­na till maten rik­tigt bra! 🙂

Av Fritz fick jag veta att det finns käll­fon­tä­ner över­allt, och det ver­kar vara rik­tigt friskt och lagom kallt vat­ten! Jag blir antag­li­gen en fre­kvent besö­ka­re till dem med tan­ke på dels hur varmt det är ute (kloc­kan är runt 23:30 och det är inte märk­bart sva­la­re ute nu än vid 21-tiden, dvs runt 30 gra­der), och dels på hur myc­ket vat­ten jag dric­ker…

Hotel­let var fak­tiskt bätt­re än jag för­vän­ta­de mig. AC på rum­met, schysst bygg­nad, väl­digt trångt i duschen för någon i min stor­lek (men det är det över­allt i Ita­li­en). Ing­en WiFi på rum­met, men det finns på bot­ten­vå­ning­en. I mor­gon åter­står det att se hur hotell­fru­kosten står sig. Är den usel så blir det fru­kost i stan. Och det är ju inte fy skam det hel­ler 🙂

Och just ja, utrym­met i dus­hen kan beskri­vas som humo­ris­tiskt, ita­li­e­nar­na har bytt plats på varm- och kall­vat­ten­kra­nen, och i stäl­let för hand­du­kar har de gett oss bords­du­kar.