Kategorier
Odling

Koriandern visar sig!

Nu har det gått lite drygt 10 dagar sen jag sat­te frö­na, så hur har det gått?

Kori­an­dern har bör­jat kom­ma upp, som du kan se på bil­den ovan. Chilin där­e­mot ver­kar vara lite blyg, och har inte visat sig ännu. Jag hop­pas att det beror på att det var lite för kallt i fönst­ret, så jag har ställt de båda kru­kor­na i skå­pet ovan­för kyl­skåpet, så får vi se hur det går.

Om det inte hän­der något ovan­för kyl­skåpet, så kan det hän­da att frö­na blev bestrå­la­de när de skic­ka­des med Pos­ten. Alter­na­tivt så kan jag ha vatt­nat för myc­ket… Det blir att få vän­ta någ­ra dagar till och se om det hän­der någon­ting.

Jag ser fram emot att få sma­ka kori­an­dern! Den kan inte växa upp snabbt nog för mig! 🙂