Kategorier
Vikten

Status efter andra veckan

I går var det grupp­träff två, vil­ket ock­så inne­bar inväg­ning.

Jag är nu på förs­ta dagen i tred­je vec­kan, vil­ket inne­bär att det bara är drygt sex dagar kvar på VLCD-programmet. Där­ef­ter går jag över på LCD, vil­ket inne­bär att det är betyd­ligt myc­ket mer att väl­ja på i itrims kost­pro­gram. Det jag mest ser fram emot är deras oli­ka bars, jag sak­ner verk­li­gen någon­ting att tug­ga på! Någ­ra har före­sla­git tuggum­mi, men jag är inte så för­tjust i tuggum­mi, och blir meset bara hung­rig av dem.

Jag har trött­nat på i prin­cip alla VLCD-grejer, blå­bärs­sha­ken är den enda som jag fort­fa­ran­de kan dric­ka utan att må illa. Jag har ju kom­mit över 66% av VLCD-perioden nu, så det känns dumt att ge upp nu, men hjälp vad det är trå­kigt att äta sam­ma sak hela tiden, fyra gång­er per dag!

Resul­tat hit­tills: −12kg.