Adventskalender, dag ett

Jag råka­de näm­na på Face­Book att jag hade kära min­nen av adventska­len­dern från när jag var liten. Min mam­ma såg det natur­ligt­vis och har, snäll som hon är, gjort en advents­­ka­­len­der till mig i år! Jag är lyck­lig! Och det pig­gar upp en hel del i höst­rus­ket och mörk­ret.

Dagens pre­sent: en badan­ka som blin­kar i oli­ka fär­ger när den ham­nar i vat­ten.

Tack, Mam­ma! 🙂