Kategorier
Okategoriserat

Stegräknarerfarenheter

Igår bör­ja­de jag använ­da en stegräk­na­re (igen — för­ra året var vi på jobb med i en stegräk­nar­täv­ling som anord­na­des här i Mal­mö (eller det var kanske Skå­ne, jag minns inte rik­tigt).

Jag glöm­de stegräk­na­ren på kon­to­ret i förr­går, så jag kun­de inte bör­ja använ­da den igen för­rän jag kom till­ba­ka till kon­to­ret igår.

Till min besvi­kel­se såg jag när jag kom hem att jag bara gått 1 594 steg. ”WTF!” tänk­te jag. 2,5 km till jobb, gå runt lite på kon­to­ret och på lun­chen, och 2,5 km hem igen. Det mås­te gå mer än 500 steg per 2,5 km!

Idag fäs­te jag stegräk­na­ren på annat sätt (i bäl­tet istäl­let för byx­fic­kans över­kant) och när jag kom till kon­to­ret idag så hade den räk­nat upp näs­tan 2 800 steg! Suc­cess!

Nu skall jag föra lite sta­tistik över hur myc­ket jag går de när­mas­te dagar­na, och i näs­ta vec­ka blir det att sät­ta mål för hur myc­ket mer jag bor­de gå var­je dag.