Kategorier
Vikten

Första veckan avklarad

Förs­ta vec­kan med itrim är avkla­rad, och snart är förs­ta dagen i and­ra vec­kan slut.

Hur har det gått då? Det har varit lite trå­kigt att köra på VLCD-diet. Jag har lärt mig vil­ka pro­duk­ter jag kan äta, och vil­ka jag snabbt blev trött på sma­ken på. Och vil­ka som får mig att klö­kas. Jag köp­te på mig en last med deras blåbär/vanilj-shake idag. Lite söt, men helt OK, och antag­li­gen den enda jag fort­fa­ran­de kla­rar att dric­ka.

Idag var ock­så and­ra rik­ti­ga trä­ning­en där. Förs­ta gång­en var i mån­dags (egent­li­gen var förs­ta gång­en i för­ra vec­kan, men den räk­nar jag inte rik­tigt av oli­ka anled­ning­ar), och jag var lite stel i benen sen dess, men det gick bra ändå! Sena­re i efter­mid­dags blev jag ännu ste­la­re i benen, men det lös­te sig genom att gå upp och gå lite på kon­to­ret.

33% av VLCD-perioden är avkla­rad, och jag tror att jag inte skall ha någ­ra pro­blem att kla­ra de res­te­ran­de 13 dagar­na tills det är dags för LCD-perioden (9 vec­kor, eller 63 dagar) som har lite stör­re utbud på pro­duk­ter (bl.a. rät­ter som kan tug­gas!).

Jag får lite udda cra­vings ibland. Eller inte cra­vings kanske… Jag bör­jar helt plöts­ligt tän­ka på en rätt och hur gott det hade varit att sät­ta tän­der­na i den, men utö­ver det kän­ner jag inte ett behov av att äta.

Igår blev jag plöts­ligt sugen på en ost­mac­ka med gur­ka på. Idag blev det en Isken­der från Mal­mö Kebab som låg i Salu­hal­len för någ­ra år sen, innan det gjor­des om till lyx­ho­tell.

Vec­kans resul­tat: −9kg.

Eller −10kg om jag väger mig på mor­go­nen, men det är att fus­ka så det skall jag slu­ta med 🙂

Jag har läst på lite på nätet ock­så, och man för­lo­rar en hel del väts­ka i krop­pen när man går över på VLCD-diet. Anled­ning­en är att när kol­hyd­ra­ter­na slu­tar ström­ma in i krop­pen, så bör­jar krop­pen för­bru­ka glykogen-depåerna, och i sam­band med det så fri­görs allt det vat­ten som är bun­det i gly­ko­ge­net. Där­ef­ter bör­jar krop­pen för­brän­na fett. Fram­åt kom­mer jag att ha en betyd­ligt läg­re vikt­minsk­ning per vec­ka, men det ser jag fram emot!