Kategorier
Resor

Sommarsemesterresa

Årets (and­ra) semester­re­sa är bokad och betald.

I feb­ru­a­ri var vi nere hos min sys­ter i Austra­li­en, på hen­nes bröl­lop. Den här gång­en blir det en 9‑dagars buss­re­sa till Tosca­na.

På dags­sche­mat står:

  1. Buss­re­sa Malmö-Fulda, där vi över­nat­tar förs­ta nat­ten.
  2. Buss­re­sa Fulda-Milano, där vi över­nat­tar and­ra nat­ten.
  3. Buss­re­sa Milano-Siena, via Pia­cen­za och Par­ma, med lunch i Bolog­natrak­ten. På efter­mid­da­gen en visit i Flo­rens.
  4. Sie­na
  5. Sie­na
  6. Sie­na
  7. Buss­re­sa Siena-Calliano, för­bi Flo­rens och Blog­na, med lunch utan­för Mode­na. Där­ef­ter vida­re till Gar­da­sjön, med över­natt­ning på hotell strax norr om sjön.
  8. Buss­re­sa Calliano-Fulda, genom Bren­ner­pas­set, med en sista över­natt­ning i Ful­da.
  9. Buss­re­sa hem, Fulda-Malmö.

Det blir att se till att lad­da kame­ran och ta med alla min­neskort så att man inte står utan möj­lig­het att ta bil­der när foto­till­fäl­le pre­sen­te­rar sig!