Kategorier
Resor

Resdag 2

Kloc­kan 5.45. Har du någon aning om hur tidigt det är? Det var då min mobil­te­le­fon väck­te mig. En väl­digt djup suck sena­re lyc­ka­des jag klätt­ra upp ur säng­en och masa mig ut i badum­met.

Varm­vatt­net var i prin­cip slut (tur man duscha­de igår kväll), så det fick bli lite friskt plas­kan­de istäl­let.

Efter en god fru­kost med bland annat bir­cher müs­li (mås­te ta reda på hur man gör det där) gav vi oss iväg igen mot näs­ta över­natt­ning, i Mila­no.

Kloc­kan 7.25 ring­de en lite små­sur tax­i­chauf­för från Taxi Lim­hamn och kon­sta­te­ra­de att vi inte ver­ka­de vil­ja åka någon­stans idag. Vi berät­ta­de att han var ute 24 tim­mar för sent.

Dagens förs­ta ben­sträc­ka­re sker i när­he­ten av Ulm, där Albert Eins­te­in föd­des.

Lun­chen avnjöts i Öster­ri­ke, i sta­den Bre­genz pre­cis vid ena kan­ten av Boden­sjön. Jag har ald­rig förr ätit spätz­le, så jag pas­sa­de på när till­fäl­le gavs på hotell Mess­mer. Kokt stekt och ost­gra­ti­ne­ra­de pas­ta­bi­tar med kan­ta­rel­ler och en fräsch sal­lad — gott!

Efter den kor­ta turen i Öster­ri­ke läm­na­de vi EU och kör­de vida­re in i Schweiz, eller som det heter på latin — Hel­ve­ti­ca. Oehört vac­kert att åka ige­nom, Alper­na bju­der upp till mag­ni­fikt skå­de­spel!

Väl inne i Schweiz tog det oss bara ett par minu­ter att köra för­bi det pyt­te­lil­la lan­det Lich­tenste­in, som ser ut att lig­ga upp­skrämt på en av bergs­slutt­ning­ar­na. Vi lyc­ka­des skym­ta furs­te­pa­lat­set, där Hans Adam II bor.

Efter ytter­li­ga­re en ben­sträckar­pa­us kom vi till slut fram till hotel­let i Sesto san Gio­van­ni strax utan­för Mila­no. Nytt och fräscht hotell, mitt i ett kontors- och indu­stri­om­rå­de, med kraft­led­ning­ar och stor trans­for­ma­tor­sta­tion bakom hotel­let. Mitt i det här hade de en musik­fes­ti­val!

Maten var sådär, helt OK men inte mer. Jag antar att det berod­de på att det var sön­dag.

Efter ett kort besök till musik­fes­ti­va­len bakom hotel­let och en kall öl där var det dags att sova.