Kategorier
Resor

Resdag 1

Resan bör­ja­de gans­ka bra!

Jag säger ”gans­ka” eftersom Taxi Lim­hamn schabb­la­de bort vår tax­i­bok­ning till 7.20, och när vi ring­de och frå­ga­de var bilen var, så hade de dels ing­en antec­king om vår bok­ning, och dels inga ledi­ga bilar att skic­ka. Vi för­kla­ra­de artigt för dem hur vär­de­lö­sa de var, och ring­de Taxi 97 istäl­let — ett före­tag jag ald­rig haft anled­ning att bli besvi­ken på.

Efter en snabb fru­kost på Öresundser­mi­na­len läm­na­de bus­sen sta­tio­nen näs­tan exakt 8.10.

Vid lunch­tid stan­na­de vi till i någon­stans i Tyskland och åt lunch, för min del Jägarschnit­zel med cham­pin­jon­sås och kokt pota­tis. Schnit­zeln var från fru­sen mass­till­verk­ning, men var fak­tiskt rik­tigt god!

På efter­mid­da­gen stan­na­de vi till på en rast­plats längs auto­bahn, för rast/vila. Köer­na till toa­let­ter­na var dock änd­lö­sa, det var tre bus­sar från Sve­ri­ge som stan­na­de till där sam­ti­digt, och alla var i behov av att besö­ka toa­let­ter­na. Vi besök­te Bur­ger King istäl­let för ett litet lät­ta­re mel­lan­mål i form av en liten cho­klad­mil­ks­ha­ke och en ost­bur­ga­re. Bur­ga­ren hade legat ett tag, och mil­ks­ha­ken sma­ka­de knappt cho­klad.

Klo­kan 19.30 anlän­de vi till hotell Bachmü­le i Ful­da, där vi skul­le sova över förs­ta nat­ten. Mid­da­gen inled­des av något jag inte tror jag ätit sedan grund­sko­lan — Minestro­ne­sop­pa, gjord på bok­stavs­pas­ta. Huvud­rät­ten var en pann­biff med grön­pep­par­sås, och efter­rät­ten bestod av tysk cho­klad­pud­ding med vanilj­sås. Cho­klad­pud­ding i Tyskland görs på väl­digt lite cho­klad och väl­digt myc­ket gela­tin.

Hotell­rum­met var helt OK. Säng­en var så låg att man fick klätt­ra ur den, och kud­den, som såg stor och skön ut, för­svann i tom­ma intet när man skul­le läg­ga huvu­det på den. Jag tror den var lite blyg. Jag sov dock rikigt bra och är myc­ket pig­ga­re idag än i går.