Ny(gammal) blogg

Hepp, det tog visst läng­re än vad jag trod­de…

Fick för mig för någ­ra år sen att utveck­la en egen blogg. Leta­de reda på oli­ka Open Sour­ce .Net-lösningar, och fast­na­de efter lite tes­ter med and­ra system till slut för N2. Jag tyck­te det ver­ka­de gans­ka kraft­fullt, och jag gil­la­de objekt­mo­del­len, spe­ci­ellt att alla sid­ty­per var hårt typa­de.

Men så hän­de det som bru­kar hän­da — tiden tar slut och/eller jag trött­nar på det, så pro­jek­tet blev lagt på is.

Nu trött­na­de jag lite på att det drog ut på tiden (det var trots allt 1,5 år sen jag bör­ja­de ”mec­ka” med en ny sajt), och kör­de in Word­Press istäl­let. Fun­kar bra, även om det är lite slött på mitt nuva­ran­de web­ho­tell.

Och det bäs­ta av allt — jag kun­de impor­te­ra all con­tent från min gam­la blog! Och att det finns en app för min iPad är inte hel­ler fy skam…