Chips från Skottland

Gary har varit i Skott­land över hel­gen, och hade med sig chips hem där­i­från.

Det var fyra oli­ka sma­ker; Chi­li & rasp­ber­ry, Aber­deen angus & hor­se­ra­dish, Hag­gis & crac­ked pep­per, och Scot­tish crow­die chee­se & red pep­per.

Den förs­ta och sista var mina favo­ri­ter av de fyra, och den med Hag­gis sma­ka­de mest pota­tis.