Kategorier
Okategoriserat

Dagens humor

Hört på Nes­ta idag:

Kan jag få en Ame­ri­ca­no, tack, fast lite star­ka­re.

Först bestäl­ler han ett kaf­fe som är så blas­kigt att spil­ler du det på en vit mat­ta blir det knappt någ­ra fläc­kar, och sen vill han ha det aning­ens star­ka­re.

Blas­kigt kaf­fe, aning­ens star­ka­re, är ock­så blas­kigt kaf­fe, och jag fat­tar inte rik­tigt att man går till ett café för att bestäl­la sådant??