I väntan på iPhone

Om någ­ra tim­mar skall jag säl­la mig till köer­na utan­för Telia på Gåga­tan här i Mal­mö.

Var­för? Jo, där­för att kl 00:00:01 imor­gon bit­ti släpps iPho­ne, och jag skall ha en. Men jag hade då inte tänkt stå och köa i tim­mar innan dess, 23:00 får bli lagom. Hin­ner de ta slut så får de säkert in fler så små­ning­om. Vore dock kul om jag kun­de få en innan jag skall till Austra­li­en, lite extra under­håll­ning på pla­nen ska­dar inte.

En 16 GB svart en tänk­te jag mig. Hop­pas inte alla and­ra ock­så skall ha en sådan…