Kategorier
Programmering

Märkliga felmeddelanden

För ett tag sen fick jag en ny dator här på Egmont. Skill­na­den på den jäm­fört med den gam­la (för­u­tom has­tig­het och en del and­ra uppen­ba­ra saker) är att alla fel­med­de­lan­den från .Net kom­mer på svens­ka. Det­ta i sig hade väl inte varit så kons­tigt – om det inte vore för att Micro­softs över­sät­tare har en minst sagt märk­lig upp­fatt­ning om vad saker och ting skall över­sät­tas med.

Det upp­stod ett fel på trans­port­ni­vå när för­frå­gan skul­le skic­kas till ser­vern. (pro­vi­der: TCP-provider, error: 0 — En befint­lig anslut­ning tving­a­des att stänga av fjärr­värd­da­torn.)

Ehh, ursäk­ta mig? Min anslut­ning till data­bas­ser­vern gjor­de en shut­down på ser­vern???