Konversation från köket

Kon­ver­sa­tion från typ nyss i köket:

- Har du sirap?
 — Ja.
 — [mum­mel mum­mel]
 — Ursäk­ta?
 — (Talar tyd­li­ga­re) Säg det till gur­kan.

När två är helt slut i huvu­det, så fun­ge­rar var­ken mun eller hör­sel sär­skillt bra.