Kategorier
Okategoriserat

Att cykla

Idag cyk­la­de jag till job­bet efter att uppe­håll på näs­tan två vec­kor. Det gick för­vå­nans­värt bra – ing­en huvud­värk, och iom det kun­de jag cyk­la snab­ba­re än vad jag gjort tidi­ga­re.

Det enda som är lite trå­kigt är att det egent­li­gen inte är något vida­re cykel­vä­der, med allt regn och hala löv på cykel­vä­gar­na. Jag är lite extra för­siktig med tan­ke på att jag, när jag var i ton­å­ren, hal­ka­de med cykeln på en hal cykel­par­ke­ring och bröt benet. Men det är väl en vane­sak antar jag, snart är jag igång och cyklar lika van­sin­nigt som när jag var ung (och nej, jag kän­ner mig inte rik­tigt lika gam­mal som det där lät 🙂 ).