Kategorier
Okategoriserat

Ny cykel

För någ­ra dagar sen köp­te jag en ny cykel. Min plan den kväl­len var egent­ligen att ta mig till Dress­man och köpa en jac­ka, och där­ef­ter tit­ta på cyk­lar. Det blev inte alls så, Dress­man hade ing­en jac­ka som pas­sa­de mig, och när jag kom till Spor­tex så tyck­te jag att det var lika bra att köpa en cykel när jag ändå var där.

Cykeln är en Cre­scent City 907, och jag är väl­digt nöjd med mitt köp. Efter att ha juste­rat sty­ret och sadeln, samt pum­pat däc­ken (som hade lite dåligt luft­tryck), pre­miär­cyk­la­de jag idag till job­bet för förs­ta gång­en någon­sin (sist jag cyk­la­de, bort­sett från diver­se cyke­lä­ven­tyr på Ven, var i slu­tet på 1980-talet och jag gick i grund­sko­lan). Det gick bra, även om jag märk­te att jag mås­te juste­ra väx­eln lite, som på 3:an eller 4:an hop­par ner ibland till väx­eln under. Det bor­de gå gans­ka snabbt att tes­ta in inställ­ning­en.

Anled­ning­en till att jag behöv­de köpa en ny jac­ka var att jag växt ur min vin­ter­jacka. Jag leta­de ige­nom gar­de­ro­ben där hem­ma för att se vad där fanns, så hit­ta­de jag en annan vin­ter­jac­ka jag glömt bort att jag hade. Den sit­ter som ett korv­skinn, men jag har bestämt mig för att behål­la den och an­vän­da den som ett slags mått på hur jag går ner omfångs­vis nu när jag bör­jat cyk­la. För­hopp­nings­vis blir jag inte stör­re :).