Kategorier
Okategoriserat

Ny cykel, del 2

Att cyk­la till job­bet i mor­se var inga pro­blem. Vär­re var det med hem­fär­den. Halv­vägs hem hade jag fått sån otro­ligt bul­tan­de huvud­värk att jag var tvung­en att kli­va av och gå res­ten av vägen i lugnt tem­po. Det kän­des un­ge­fär som om någon satt i mitt huvud och för­sök­te hac­ka loss bak­de­len av skal­len.

Som tur var lyc­ka­des inte den­ne någon med vad det än var den för­sök­te gö­ra, och nu är huvud­vär­ken mer eller mind­re över. Jag utgår från att det­ta är en följd av att ha extremt dålig kon­dis, och att hjär­tat inte hann med att pum­pa runt syre i den mängd som behöv­des, så den pum­pa­de loss som en gal­ning för att åtminsto­ne för­sö­ka så ut nått syre till krop­pens oli­ka hörn.

I mor­gon blir det att cyk­la något lug­na­re. Jag har ing­en lust att gå hela vä­gen hem från Väst­ra ham­nen.