Kategorier
Okategoriserat

Familjepizza

De hade visst nått raj­raj på Modette-redaktionen uppe i Stock­holm igår, och de beställ­de en famil­je­piz­za. Har ald­rig sett något lik­nan­de.

Innan jag dör mås­te jag ock­så köpa en sådan. Om jag så skall skä­ra den i små nor­mal­sto­ra por­tio­ner och äta den i en månad efter.