Kategorier
Okategoriserat

Försenad julmiddag

Igår var det dags för en något för­se­nad jul­mid­dag med mina kol­le­gor och respek­ti­ves respek­ti­ve.

Egent­li­gen var tan­ken att vi skul­le haft jul­mid­dag i decem­ber, men vi var lite sent ute med att boka bord, så hela syd­väst­ra Skå­ne var full­bo­kat, så det blev igår istäl­let.

Vi var på Far­bror Elofs Skaf­fe­ri i Bil­le­ber­ga. Ett helt otro­ligt stäl­le, de har sam­lat på sig saker från lopp­mark­na­der och hängt upp över­allt i restau­rang­en. Man kan sit­ta och tit­ta på allt i tim­mar, och när man tit­tat klart kan man läsa i någ­ra av böc­ker­na som finns utlag­da på bor­den. Som t.ex. en bok som om du vän­de den på ena hål­let så var den lan­ti­sens gui­de till stor­sta­den, och om du vän­de den på and­ra hål­let så var den sta­bons gui­de till lands­byg­den.

Maten där­e­mot är en annan fem­ma… Jag bru­kar van­ligt­vis kun­na äta det mesta med god aptit, men det mås­te ha varit något fel på mina smaklö­kar igår. Det mesta var (åtminsto­ne enligt mina smaklö­kar) fruk­tans­värt äck­ligt, och en korv de hade rul­lat ihop med nån kons­tig grågrön sör­ja i fick mig näs­tan att spy. MEN alla and­ra ver­ka­de tyc­ka att det var rik­tigt gott (för­u­tom möj­ligt­vis bläck­fisk­hu­vu­det Anders fick), så jag antar att det var något märk­ligt med mina smaklö­kar. Efter förs­ta tall­ri­ken med lite av var­je, varav jag var tvung­en att läm­na det mesta, så bestod tall­rik två av det goda nyba­ka­de brö­det, lite oliv­rö­ra, någ­ra kyck­lingspett och en god färskost.