Ett svar på ”Vilket operativsystem är jag?”

  1. Hej Raring!
    Jag tyc­ker du har lyc­kats all­de­les utmärkt trots att du inte fick ”more oppor­tu­ni­ti­es” på ”den gam­la goda” Amiga-tiden.
    / Mut­ti

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.