Kategorier
Okategoriserat

Vilket operativsystem är jag?

Htt­ta­de ett gam­malt test som skul­le utre­da vil­ket ope­ra­tiv­sy­stem jag är. Resul­ta­tet? Jag är Ami­ga­OS 3.5. Ett rik­tigt trev­ligt resul­tat som jag blev myc­ket nöjd med, jag äls­ka­de min Ami­ga på den tiden.

You are Amiga OS. Ahead of your time.  You keep a lot of balls in the air.  If only your parents had given you more opportunities to suceed.
Which OS are You?

Ett svar på ”Vilket operativsystem är jag?”

Hej Raring!
Jag tyc­ker du har lyc­kats all­de­les utmärkt trots att du inte fick ”more oppor­tu­ni­ti­es” på ”den gam­la goda” Amiga-tiden.
/ Mut­ti

Stängt för kommentering.