Motion

Har pre­cis kom­mit hem efter att först varit på stan i tre tim­mar (först fika med Fritz på Slotts­träd­går­den, och där­ef­ter gå runt i stan i två tim­mar), och sen en pro­me­nad ute på Bull­tof­ta där jag gick 4,6 km-spåret.

Det var upp­fris­kan­de, efter att ha job­bat hela vec­kan trots att jag egent­li­gen skul­le haft semes­ter. Tyvärr så fick jag lite ont i höger knä efteråt, så jag miss­tän­ker att jag gick lite för fort för min oträ­na­de kropp. Hop­pas jag inte får något pro­blem med knä­et nu… Det vore lite trist, för jag behö­ver verk­li­gen kom­ma i form, och ett knä som gör att man inte kan gå så myc­ket skul­le verk­li­gen sät­ta ’P’ för kom­man­de pro­me­na­der.

Jag får väl helt enkelt se hur det går. Jag hade tänkt kom­ma ut och gå gans­ka myc­ket nu under min semes­ter.

Ett svar på ”Motion”

  1. Vill du ha säll­skap så hör av dig. För­mid­da­gar är bra innan solen hun­nit gas­sa för länge. Tidi­ga kväl­lar är oxå OK. / Mut­ti

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.